Det har vært stor pågang hos Siri på Norsk Hestesenter for beregning av slektsskap før årets avlssesong. 
http://www.nhest.no/Nyheter/2018/Juni/Stor-pagang-for-innavlsberegninger/