Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest og Landslaget for nordlandshest/lyngshest arrangerer i 2019 aktivitetscup for alle medlemmer i hele landet.

Vi har gleden av å invitere til aktivitetscup for alle medlemmer i lokallagene til Landslaget for nordlandshest/lyngshest. Oppbyggingen av cupen er stort sett kopiert fra nordlandshest/lyngshest Midt-Norge sin aktivitetscup. Vi håper dette vil bidra til at mange ønsker å bruke sine nordlandshester/lyngshester i organiserte aktiviteter. Cupen arrangeres av Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest i samarbeid med Landslaget for nordlandshest/lyngshest.

Premier:

1.plass 7 500 kr

2.plass 5 000 kr

3.plass 2 500 kr

Beste unghest (3 år eller yngre) – Gavepremie

Gavepremie verdi ca. 1 500 kr trekkes blant deltakerne
 

Deltakersløyfe til alle.

 

PÅMELDING

Påmeldingsavgift kr. 200,- per ekvipasje.

Påmelding og betaling gjøres på: http://www.deltager.no/aktivitetscup2019

Ved påmelding/betaling innen 1. mars vil aktiviteter fra og med 01.01.2019 være tellende. Ved innbetaling senere vil deltagelsen gjelde fra betalingstidspunktet.

Det vil si at resultater som kommer inn før innbetaling har skjedd er ikke gyldige.

Bevisbyrde:

Deltakeren selv er ansvarlig for å sende inn dokumentasjon på alle oppnådde poeng. For konkurranser/utstillinger: Bilde av resultatliste, gjerne med ditt navn markert.
For treninger/arrangement uten resultatlister: Deltakerliste eller lignende, attestert av arrangør.

Resultater sendes en mail til: leder@nsnl.no

NB: Alle mailer skal merkes med «Aktivitetscup 2019» i emnefeltet

 

Premieringen for aktivitetscup 2019 vil bli delt ut ved Landsmøtet 2020.

Er det spørsmål rundt cupen, ta kontakt på leder@nsnl.no

 

Lykke til!

Les om regler og poengberegning her: AKTIVITETSCUP-2019 PDF.pdf