Bruk av nordlandshest/lyngshest står sentralt i hverdagen ved senteret. 

Hestenes gemytt og bruksegenskaper gjør de godt egnet til for eksempel rideskole, tilrettelagtridning, kjøring, på tur og til ulike konkurranser. For NSNL er det viktig å ha gode bruksdyr, som viser rasens brede bruksområde og på den måten fremme videre bruk av rasen. Våre kunder/elever får god kjennskap til rasen dens gode egenskaper gjennom bruk av hestene hos oss. 

Les mer om hestene våre her.