Skeid har fått egen nettside

I forbindelse med at reglement og dømmeskjema for Skeid nå er standardisert har rasene opprettet en egen nettside for å sikre entydig informasjon ut til dere som skal arrangere eller starte Skeid. På nettsiden som heter hesteskeid.no finner du til enhver tid gjeldende reglementet og dømmeskjema. Merk at det kun er på denne siden at oppdatert reglement og dømmeskjema lastes opp. Takk til alle som så langt har bidratt med innspill, informasjon og ikke minst bilder!

Alle lokallag får samtidig med lanseringen av nettsiden i dag tilsendt informasjon om Skeid med kontaktinformasjon for å melde inn til terminlisten, hvor ferdige dømmeskjema skal sendes etter at Skeid er avholdt etc.

Vi håper at siden kan være med på å ytterligere forbedre markedsføringen av Skeid og håper på full terminliste og stor oppslutning om Skeid i løpet av 2018!