Informasjonsside om salmonellautbruddet som er påvist på flere staller, blant annet Veterinærhøyskolen.
Selv om det er langt unna oss i nord bør vi ta noen forhåndsregler, hester transporteres mellom sør og nord ukentlig.
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/salmonellainfeksjoner/Pagaende_utbrudd_av_salmonella_hos_hest/