Det blir et modulbasert opplegg med 3 samlinger ved Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest.

Første samling: 2.-4.november 2018, kursholder: Øystein Bakken.

Andre samling: 1.-3.mars 2019, kurshokder: Kathrine Kongsli

Tredje samling:  24.-26.mai 2019, med kuskesertifisering