Stallene er fortsatt begrenset til kun nødvendige mennesker. Det er ikke ønsket med uavtalt besøk i stallen. Ridehallen er åpen for tilreisende i nærområdet, men hestene må sales opp og ned ute ved hengeren og leies direkte inn i ridehallen. Dette for å ha minst mulig mennesker inne i stallbygget, for å begrense smittepress.

Vi har satt en grense på maks 5 mennesker i hallen samtidig. Publikum på tribunen er ikke ønsket.

Ridekskolen er igangsatt igjen under strenge retningslinjer. De som rir i rideskolen har fått informasjon om dette på mail.

Vi tar kun imot oppstalling inne i stallen som er nødvendig i forbindelse med for eksempel veterinærbesøk. Vi ønsker ikke flere folk i stallen enn strengt nødvendig og alle som ferdes i stallen bes om å vaske hendene ofte, ikke håndhilse, hoste i armhule/papir og holde avstand til andre. Dette for å begrense smitte. Helgeoppstalling er åpnet, bruk bestillingsskjema.

Vi utfører ekstra rengjøring på blant annet håndtak og det anbefales sterkt å benytte seg av hansker ved alt arbeid i stallen.

Våre ansatte er i en sårbar situasjon mot smitte og sykdom. Vi er ikke mange og er avhengig av alle som er for å få den daglige drift til å gå rundt.

Ta vare på hverandre, hold avstand.