Vi vil 16.-18.Februar kunne tilby sjekk, tilpasning og evt. kjøp av saler igjennom Ilset Salmakeri. Anne Kathrin Halvorsen kan også utføre enkle reprasjoner på andre lærprodukter. Spørsmål rettes til leder@nsnl.no. Påmelding i vedlagt skjema. Påmeldingfristen er satt til 25.Januar 2022. Dette for å kunne planlegge oppsending av eventuelle saler som kan passe de påmeldte hestene. Påmeldingen er bindende.

 

Priser:

Konsultasjon en hest: 1800,- inkl. dagoppstalling.

Døgnoppstalling i forbindelse med saltilpasningen: 200 kr pr. døgn.

 

Vær oppmerksom på at dette er kun prisen for sjekk av saler til en hest. Eventuelle korreksjoner/tilpasninger på salen kommer i tillegg. Anne Kathrin kan gjøre de fleste tilpasninger på stedet, det vil si at du slipper å sende salen i posten men kan få den korrigert der og da.