Samarbeidet er formalisert i en samarbeidsavtale.
​En viktig oppgave senteret har er å være sekretariat for Landslaget. Dette innebærer blant annet prosjektadministrasjon, NSNL deltar på styremøter og e-post og post administrasjon.
NSNL fører fra 2018 medlemsregister og fakturerer kontingent via Landslaget for lokallagene som ønkser dette. Dette frigjør tid for styrene og sikrer mer likt system for alle.

Kontakt Landslaget: landslaget@nsnl.no

Avtalen kan leses her.