Det finnes både offisielle og uoffisielle utstillinger.  Førstnevnte er utstillinger hvor resultetet er stambokmeritterende.  Hestene deles inn i ulike klasser hvor kjønn og alder bestemmer hvilken klasse den bedømmes i.

Det kan holdes offisielle utstillinger for

  • hingster
  • hopper
  • vallaker
  • unghester inkludert føll

Slik melder du hest til utstilling

Reglement for utstilling

Reglement for bruksprøver

Mønstring av hest

Les mer om utsillinger på Landslaget sine sider: Utstilling