​I en liten populasjon er det viktig med godt avlsarbeid for å bevare rasens særegne egenskaper og ikke minst holde innavlsgraden så lav som mulig. I denne sammenheng er det mulig å få hjelp av avlsavdelingen på Norsk Hestesenter til å vurdere hvilken hingst man skal bruke på hoppen sin. Det sitter også mange rundt i lokallagene til raseorganisasjonen med store kunnskaper som gjerne deler av sin kunnskap. Dersom du er i tvil på hvor du skal henvende deg, så ta kontkat med oss, så hjelper vi deg gjerne.

Avlsplanlen er det viktigste dokumentet for rasens avl, den er revidert i 2017/2018 og legges ut her så snart den er tilgjengelig.

Les mer om avl på rimfakse.