Juli er feriemåned og det avvikles ferie ved senteret. Dette medfører lengre svartid på epost, spesielt i uke 28. Så dere som har bestilt oppstalling utover høsten må påberegne lengre tid på å få bekreftelsen.

Det arbeides med forefallende arbeid både ute og inne, slik at senteret er klar for en ny høst og vinter igjen.