OPPSTALING

Produkt Spesifikasjon Pris inkl. mva Merknad
Helpensjon Lantid inkl. tjeneste 5700* Pr. mnd. Grovfor kjøpes av NSNL
Delpensjon Langtid inkl. tjeneste 3700* pr. mnd. Grovfor kjøpes av NSNL
Helpensjon Unghingst/hingst 3500 pr. mnd. Utegang**
Dagoppstalling Korttid, opptil 6 timer 200  
Boksleie døgn Korttid maks. 1 mnd. 300 uten boksstrø
Fullpensjon døgn Korttid 1-.14.dager, inkl. tjeneste 450 Grovfor ikke inkl. kan kjøpes av NSNL
"Møkkebot" Ikke rengjort boks ved avreise 800 Ansatte møkker boksen

* 10 % rabatt for eiere med nordlandshest/lyngshest på langtidsoppstalling

**Forespørsel om plass gjøres til post@nsnl.no.

 

LEIE AV ANLEGG OG FASILITETER

Vi leier ut hele eller deler av anlegget til kurs- og møtevirksomhet. For å booke leie av anlegg send mail til post@nsnl.no. Oversikt over ledige tidspunkter finnes i vår månedskalender.

Produkt Spesifikasjon Pris inkl. mva Merknad
Leie anlegg Ridehall/utebane, urom 4000 opptil 6 timer fredag, 8 timer lørdag og søndag
Leie anlegg Ridehall/utebane, urom 3000 8 timer lørdag og søndag
Leie anlegg Ridehall/utebane, urom 9000 Låst for andre brukere fredag ettermiddag til søndag ettermiddag.
Leie anlegg Leie ridehall/utebane, urom. 2000 pr. dag. maks 8 timer
Leie ridehall i fellestid 200/1000/3500 pr. gang/pr.måned/pr. halvår
Leie ridehall Reservert 700 (200) pr. time (pr. påfølgende time) maks 4 timer.
Leie hest til arrangement 150 pr. dag, med godkjent instruktør eller arrangement
Leie utstyr seletøy/vogn/slede/annet utstyr 200 pr. gang
Leie vaskespilt for vask av hest, tilreisende 100 pr. 30 minutt
Strøm til camping Strøm til campingvogn 200 pr. døgn.*

* Strøm til campingvogn må bestilles på forhånd.

 

TJENESTER OG VARER 

Vi tilbyr forskjellige tjenester og varer. Det er ikke alle tjenester som er listet opp. Ta kontakt på post@nsnl.no hvis du vil bestille en tjeneste eller ønsker mer info. Vi tilbyr også trening og hjelp til salg av hest.

Produkt Spesifikasjon Pris inkl. mva Merknad
Trening av hest trening etter avtale, trening før salg 9500* pr. mnd, Inkl. oppstalling fullpensjon og trening
Tjeneste møkking, vaska av hest eller annen lignede tjeneste fra 200 Pr. gang. Må bestilles i forkant.
Barbering Tjeneste 300/600 Hel/halv-barbering
Grovfor plastpakket* Tørt grôvfor 6,25 pr. kg
Grovfor tørrhøy* Tørt grôvfor 8,75 pr. kg
Flissekk Flissekk til boks fra Norrskog 130

pr. sekk

Flissekk Flissekk til boks fra PolPak 165 pr. sekk
Strøpellets Strøpellets til boks 75 pr. sekk

*Pris for trening av hest varierer etter type trening og type hest. Rabatt for hester av særnorsk rase (fjordhest, nordlandshest/lyngshest og dølahest).

** Grovfor til kortidsoppstallører må bestilles på forhånd

 

RIDE- OG KJØREUNDERVISNING

Senteret tilbyr både ride-og kjøreundervisning med faglærte og utdannede ride-og kjørelærere.

For mer informasjon eller booking av ridetimer send mail til kurs@nsnl.no

Produkt Spesifikasjon Pris inkl. mva Merknad
Undervisning, Rideskole gruppe 3+ 250 pr. rideskoletime
Undervisning, privat privattime,egen hest/lånt hest 350/450 pr. halvtime
Undervisning, gruppe gruppe(2 eller flere), egen hest 250/350 pr. pers. 45 min
Turridning eller kjøring*

med instruktør

300 pr. person pr. time

Tilrettelagt ridning

hest, instruktør, hjelpere fra 350+ ta kontakt pristilbud
Undervisning Elin Sørensen, egen hest 450

pr. halvtime

Utleie ride-og kjørelærer Instruktør reiser ut til deg for kurs 600 pr time. kjøring i tillegg

*Turridning kan passe både uerfarne og erfarne. Legnde, fart og nivå på turen kan tilpasses den enkeltes ønsker. Mulig å delta med større grupper.

 

HOVSLAGER

Vi tilbyr hovslagertjenester utført av faglært hovslager, Kristine G. Haugberg. Forespørsler om hovslager rettes til post@nsnl.no.

Produkt Spesifikasjon Pris inkl. mva Merknad
Verking Verking av 4 bein 1000 inkl. reisfordeing
Skoing Skoing av 4 bein 1875 inkl. reisefordeling, sko kommer i tillegg
Sko/sko med brodd   100/150 pr. stk.
Snøsåler   200 pr. par
Brodd   12,5 pr. stk.
Tapssko Pr.tapssko 500