Norsk Hestesenter har utarbeidet rapport for de nasjonale rasene.

http://www.nhest.no/Nyheter/2018/Mars/Arsrapport-nasjonale-raser-2017/