Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest er godkjent lærebedrift i hestefaget. Vi er tilknyttet et opplæringskontor som sammen med deg og oss vil lage et koordinert opplegg for deg.

Som lærling hos oss blir du del av et aktivt og travelt miljø, hvor du gis opplæring og arbeidstrening i et stort spenn ulike faglige områder i henhold til læreplanen. Lærlingene arbeider i turnus, med tidlig/seinvakter i  uka, og helgevakt hver 3. helg.(Avhenger av hvor mange lærlinger vi har inne.)

Senterets autoriserte ridelærere er godkjente faglige ledere for hestefag.

Vi forventer at lærlinger hos oss er sterkt motiverte for faget,arbeidssomme og har godt humør.

Våre lærlinger vil bli tilbydd gode betingelser.

Vi urderer å ta inn en ny lærling fra august 2019.

På bildet ser dere fagarbeider Tonje med unghestene Thor og Peer som har hatt en tømmekjøringsøkt. Tonje har tatt fagbrev i november 2018, hun fikk karakteren "meget godt bestått".

Søknader og henvendelser sendes til daglig leder.