Hester som behandles hos Målselvet kan stå oppstallet ved senteret mens behandling pågår.
Bestilling av denne type oppstalling går via Målselvet tlf. 77 83 44 61

Målselvet står faglig ansvarlig for hesten og senteret besørger daglig stell.