NSNL får tilskudd over statsbudsjett kapittel 1139 post 71 for bevaring av rasen. I korte trekk innebærer det målrettet bevaring av rasen gjennom bruk og avl spesifisert for 2018 til: sekretariatsfunksjon for Landslaget for nordlandshest/lyngshest, tett samarbeid med Norsk Hestesenter og Norsk Fjordhestsenter, bidra til avholdelse av utstillinger, bruksprøver og Skeif (f.eks bidra med sekretariatsfunksjon), spre kunnskap om Skeid og viktigheten av å rapportere endringer i avlsstatus/kastrering til stambokførende organ. I tillegg skal senteret også være et kompetansesenter for hestefag og hesthold.

Tildelingsbrev for 2018

Fagutvalgets tilrådning for 2018